ЄФВВ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ogoloshennya-magistry (1)

Другий тиждень триває основна сесія магістерських вступних випробувань, яка завершиться 21 липня. Нині потенційні магістри проходитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Зауважимо, що предметні тести ЄФВВ підготовлені робочими групами, координацією діяльності яких, відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тож у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців відповідної установи.

Своєю чергою Український центр забезпечує адміністрування предметних тестів у пунктах проведення тестування. Якщо стосовно учасника / учасниці допущено порушення процедури проведення тестування, то до виходу з пункту тестування він / вона має право подати відповідну апеляційну заяву. Розгляд такої заяви здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Нагадуємо: предметні тести ЄФВВ містять по 140 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин. В онлайновому тестовому сервісі ці завдання розподілено на три окремі сторінки: перша та друга сторінки містять по 50 завдань, третя – 40 завдань. У межах кожної сторінки завдання мають власну нумерацію: №1–50, №1–50 та №1–40 відповідно. Для переходу від сторінки до сторінки треба використовувати кнопки «Вперед» / «Назад», а номер сторінки, із завданнями якої на певному етапі виконання тесту працює учасник, зазначено вгорі над завданнями поряд з назвою вступного випробування.

Завдання ЄФВВ буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з короткою відповіддю. Отже, за виконання всіх завдань можна отримати від  0 до 140 тестових балів.

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування можуть дізнатися відразу після завершення роботи з тестом ЄФВВ.

За таблицею переведення тестових балів, яку затвердило Міністерство освіти і науки України (додаток 5), результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Наголосимо, що для отримання результату з ЄФВВ за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто ті учасники, які виконають правильно лише 34 або менше тестових завдання, уважатимуться такими, що не подолали мінімально допустимий поріг, а отже, не отримають результату за шкалою 100–200 балів.

Інформацію про результати основної сесії магістерських вступних випробувань за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року.