Додаткова сесія


Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (пункт 7 розділ VI).

Пункти проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання створюються за місцем розташування Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (за можливості)

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання

буде проходити з 23 липня по 11 серпня 2020 року

24 липня – фізика
28 липня – математика
29 липня – іспанська мова
30 липня – французька мова
31 липня – німецька мова
3 серпня – англійська мова
4 серпня – українська мова і література
5 серпня – біологія
6 серпня – історія України
7 серпня – географія
10 серпня – хімія

Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється подання документів особами, які:

 • у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх проведення;
 • не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема:

− хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії;
− стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з  певного навчального предмета;
− викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
− смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів.

Також подати заяву щодо участі у додатковій сесії можуть особи які:

 • брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями регламентних комісій;
 • брали участь у тестуванні, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для їхнього життя та здоров’я;
 • дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Таким учасникам протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення тестування необхідно до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти подати заяву щодо участі у додатковій сесії та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.

Подання заяв щодо участі в додатковій сесії з певного навчального предмета учасниками зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли пройти тестування під час основної сесії через причини, які не залежали від їх дій і волі, та на які вони не змогли вплинути:

Математика 25.06-02.07.2020
Українська мова і література 30.06-06.07.2020
Фізика 02-08.07.2020
Іспанська мова 06-10.07.2020
Німецька мова 06-10.07.2020
Французька мова 06-10.07.2020
Англійська мова 07-13.07.2020
Історія України 09-15.07.2020
Біологія 13-17.07.2020
Географія 15-21.07.2020
Хімія 17-23.07.2020

УВАГА!

З урахуванням епідемічної ситуації прийом громадян тимчасово здійснюватися не буде.

Подати документи щодо реєстрації на участь в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти можна відповідно до графіку тільки у паперовому вигляді.

Комплект реєстраційних документів надсилається рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) на адресу Київського регіонального центру: а/с 86, м.Київ, 02192

Електронна версія документів НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ!!!

З результатами розгляду заяв та рішенням регламентної комісії щодо участі в додатковій сесії ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ можна ознайомитися на сторінці “Регламентна комісія”

Додаткова сесія вступних випробувань (ЄВІ/ЄФВВ) в 2020 році

Графік 

проведення в 2020 році додаткової сесії вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

№ з/п Назва вступного випробування Дата проведення
1 Вступне випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яке передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (єдиний вступний іспит) 16.07.2020
2 Вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яке передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (єдине фахове вступне випробування) 17.07.2020

 

Організація та проведення додаткових сесій вступних випробувань

 1. Для певних категорій вступників, які реєструвалися для участі в основній сесії вступних випробувань, організовується додаткова сесія вступних випробувань (далі – друга сесія), що проводиться в строки, встановлені Українським центром.

Участь у другій сесії можуть взяти вступники, які:

1) брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

– хвороба в день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

– стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа,

– інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

– викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;

– смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за сім календарних днів.

 1. Рішення про допуск вступника до участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією (у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань).
 2. Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії здійснюється:

– особами, зазначеними в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, – у день проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;

– особами, зазначеними в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, – протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення).

Графік 

подання до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти заяв щодо участі в додатковій сесії з ЄВІ/ЄФВВ

№ п/з Назва вступного випробування Строк виконання
1 Єдиний вступний іспит 01-03.07.2020
2 Єдине фахове вступне випробування 03-05.07.2020
 1. У заяві щодо участі в другій сесії має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) номер екзаменаційного листка;

3) номер контактного телефону;

4) причина, через яку особа потребує проходження вступних випробувань під час другої сесії;

5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;

6) дата складання заяви.

Заява щодо участі в другій сесії має бути засвідчена особистим підписом заявника.

 1. Особи, зазначені у підпункті 3 пункту 1 цього розділу, разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):

– один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, – для підтвердження факту хвороби у день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

– копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, – для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;

– документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, – для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);

– копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим, – для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;

– інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

 1. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочі дні з моменту розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.
 2. У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) номер екзаменаційного листка;

3) назва вступного випробування;

4) номер контактного телефону;

5) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в допуску до участі у другій сесії;

6) дата складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом заявника.

 1. Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються в місті Києві.

Організація та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту

 1. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту (далі – третя сесія) проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в установленому законодавством порядку для вступників, які:

1) зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;

2) не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

 1. Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України.
 2. Реєстрація вступника для участі в третій сесії здійснюється відповідно до вимог пунктів 2 – 12 розділу V цього Порядку та вважається завершеною за умови надходження сплачених ним коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – послуга з проведення третьої сесії).

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 1 цього розділу, мають повторно пройти реєстрацію для участі в єдиному вступному іспиті.

 1. Оплата послуги з проведення третьої сесії здійснюється вступником на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

Якщо протягом п’яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату послуги з проведення третьої сесії не здійснено, реєстрація вступника для участі в третій сесії скасовується Українським центром (екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним).

 1. Пункти тестування для проведення третьої сесії створюються у містах, де розташовані регіональні центри.

 Телефон для довідок (044) 362-84-03