ВСТУПНА КАМПАНІЯ–2024: ОПРИЛЮДНЕНО ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ogoloshennya-NMT-1 (2)

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (далі – Порядок). Затверджений наказом від 06 березня 2024 року № 266 документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.

Про деякі особливості вступної кампанії у 2024 році на бакалаврські програми

Випробування для вступу на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України у 2024 році буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту  (НМТ). У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України), а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет на вибір вступник вказуватиме під час реєстрації для участі в НМТ.  

Докладніше про те, якими будуть зміст і структура предметних тестів НМТ, як нараховуватимуть бали за виконання завдань різних форм, можна ознайомитися за посиланням.

Оскільки характеристикою сертифікаційної роботи НМТ не передбачено  завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, одразу після проходження тесту кожний учасник / кожна учасниця дізнається про кількість набраних тестових балів за виконання завдань із кожного предмета НМТ. У визначені календарним планом строки ці бали буде переведено до шкали 100–200 і розміщено в його / її персональному кабінеті у вкладці «Результати». До речі, таблиці переведення тестових балів до шкали 100–200 подано в додатку 5 до Порядку. Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15 % від загальної кількості тестових балів.

Зауважте, що для вступу, крім результатів НМТ 2024 року, також можна буде використовувати результати ЗНО 2021 року та НМТ 2022–2023 років. Інформацію про те, як ураховуватимуть ці результати та що братимуть до уваги під час розрахунку конкурсного бала, наведено в розділі VII Порядку.

Звертаємо увагу на те, що під час розрахування конкурсного бала для вступу на певну спеціальність до результатів з кожного предмета НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт. Таблицю з переліком вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ наведено в додатку 7 до Порядку.

Крім того, вступникам на бакалаврат на основі НРК5 цьогоріч буде надана можливість за бажанням пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Воно передбачене для тих, хто вступатиме на низку спеціальностей (аграрні науки, економіка та управління) і має (отримає) диплом молодшого спеціаліста, або фахового молодшого бакалавра, або молодшого бакалавра (НРК5).

Про деякі особливості вступної кампанії у 2024 році на магістерські програми

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування

Реєстрацію заяв на участь у ЄВІ та ЄФВВ здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти в терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.